HST

Zaužívaný výraz pre zdvižno-posuvné dvere. 

Z nemeckého HebeSchiebeTür.