Lineárny súčiniteľ prechodu tepla cez dištančný rámik

Táto hodnota umožňuje porovnať schopnosť dištančného rámika v izolačnom skle prerušiť tepelný most po obvode skla.  Platí, že čím je hodnota  Psí (ψ) nižšia, tým má dištančný rámik vyššiu schopnosť vytvárať teplú hranu a zamedzovať roseniu. Jednotka je W/(m.K).

 Viac o úlohe a význame dištančného rámika nájdete tu.