Mikroventilácia a mikrovetranie okien

Mikroventilácia je jeden zo spôsobov vetrania cez okná.

V prípade, že okenné kovanie vášho okna túto funkciu umožňuje, potom otočením kľučky do polohy 45° (viď obrázok) dôjde k nepatrnému odchýleniu okenného krídla od rámu okna (cca 4 mm). Tým vznikne štrbina, cez ktorú môže dochádzať k výmene vzduchu. Preto takéto vetranie voláme aj štrbinové vetranie.

Nastavením okna do polohy mikroventilácie vlastne vedome zhoršíte tesnosť okna. To má vplyv nielen na výmenu vzduchu, ale tiež na zhoršenie tepelnej aj zvukovej izolácie okna.

Mikrovetranie nepovažujeme za správne vetranie, obzvlášť nie v zime. V zime totiž cez takéto vetranie z domu alebo bytu trvale uniká teplo, ktoré je nutné vykurovaním obnoviť. V horúcom lete zase nepretržite púšťate do interiéru horúci letný vzduch. Preto je štrbinové vetranie vhodné využívať na jar a jeseň.

Mikroventilácia môže ale nemusí byť automaticky súčasťou okien. Informujte sa u svojho dodávateľa okien.

 

"Okenná