Ostenie

Ostenie je bočný zvislý povrch stavebného otvoru v stene, do ktorého môžeme ukotviť okná alebo dvere.

Okenné ostenie môže mať rôznu hĺbku - na obr. vyznačená žltou farbou.

Môže byť:

  • rovné (v podstatnej väčšine prípadov)
  • zalomené (šikmé).

Pred montážou okien je potrebné dbať na to, aby podklad aj ostenie boli čo najrovnejšie a čisté.

Synonymum pre ostenie je výraz špaleta.

 

 

osadenie okna do ostenia stavebného otvoru