Špaleta

Špalety sú steny stavebného otvoru do ktorých sa kotvia okná alebo dvere.

Bočná zvislá špaleta sa nazýva ostenie, horná špaleta sa nazýva nadpražie, spodná špaleta sa nazýva parapet.

Stavebné otvory pre okná a špalety