Parapetný profil

Parapetný profil je štandardnou súčasťou okna. Namontovaný je na spodnej časti rámu okna.

Po osadení okna do stavebného otvoru sa do parapetného profilu montujú vonkajšie aj vnútorné parapety.

Nazýva sa tiež transportný profil, keďže pri preprave okien alebo ich presúvaní chráni rám okna pred poškodením.

Pre každý okenný systém, či z plastu alebo hliníka, je k dispozícii niekoľko parapetných profilov.

V zásade platí, že parapetný profil môže byť:

  • základný (v štandarde bez príplatku)
  • vypenený pre lepšiu tepelnú izoláciu,
  • bez výstuhy alebo s oceľovou výstuhou.

Ako parapetný podkladový profil môžete využiť aj Purenit.

Ukážky niektorých parapetných profilov:

Štandardný parapetný profil pre okno Slovaktual OPTIM:

Základný parapetný profil pre okno OPTIM

Parapetný profil pre okno OPTIM - štandardný

Parapetný profil pre okno Slovaktual OPTIM s tepelnou izoláciou:

Parapetný profil pre okno OPTIM 35 mm - tepelne izolovaný

Parapetný profil pre okno OPTIM 50 mm - tepelne izolovaný

Parapetný profil pre okno Slovaktual OPTIM s oceľovou výstuhou:

Parapetný profil pre okno OPTIM 50 mm 50 mm - s oceľovou výstuhou