Rám okna

Rám okna je pevná resp. nepohyblivá súčasť okna, ktorá je upevnená do ostenia stavebného otvoru špeciálnymi upevňovacími prvkami.

Po riadnom ukotvení rámu okna do stavebného otvoru sa namontujú krídla okna.

Okenný rám je teda konštrukčný prvok, na ktorý sú buď zavesné krídla, alebo po ktorom sa posúvajú okenné krídla, alebo ktorý môže byť pevne zasklený izolačným sklom (fixné okná).

Rám okna v stavebnom otvore