Skryté kovanie

Pánty okna sú v tomto prípade zabudované v priestore medzi rámom a krídlom okna tak, že pri pohľade z interiéru ich nie je vidno.

Toto riešenie významne prispieva k elegantným a čistým líniám. Bez kompromisov vo funkčnosti, nosnosti alebo v miere opotrebenia. Vďaka vysokej nosnosti tohto kovania je možné ich použiť aj vo väčších oknách s trojitým zasklením.

Na obrázku je vidno hliníkové okno so skrytými pántami. Pod ním obrázok okna s priznanými pántami.

 

skryté kovanie skryté pánty porovnanie s viditeľnými pántami