Kovanie

Okenné kovanie je tvorené množstvom prvkov po celom obvode okna, ktoré zabezpečujú funkčnosť a bezpečnosť okien.

Vďaka okennému kovaniu je možné okno otvárať, sklápať, nastaviť do polohy pre vetranie alebo mikroventiláciu,  alebo tiež zamykať.
Posuvné dvere je vďaka vhodnému kovaniu možné uviesť  buď do sklopno-posuvnej alebo do zdvižno-posuvnej polohy.

Časti kovania

  • uzamykacie čapy na krídle a protikusy v ráme okna
  • prítlačné valčeky v tvare hríbika pre zvýšenie bezpečnosti
  • pánty (okenné závesy) - môžu byť priznané alebo skryté
  • kľučka
  • sklopné nožnice v prípade sklopných okien
  • polohovacia poistka (zdvíhač krídla)
  • obmedzovač rýchlosti pri posuvných dverách
  • západka
  • a ďalšie

Na obrázku je ukážka kovania pre plastové otváravo-sklopné okno.

okenné kovanie