Kovanie

Okenné kovanie je tvorené množstvom prvkov po celom obvode okna, ktoré zabezpečujú funkčnosť a bezpečnosť okien.

Vďaka okennému kovaniu je možné okno otvárať, sklápať, nastaviť do polohy pre vetranie alebo mikroventiláciu, alebo tiež zamykať.
Posuvné dvere je vďaka vhodnému kovaniu možné uviesť  buď do sklopno-posuvnej alebo do zdvižno-posuvnej polohy.

Časti kovania

Na obrázku je ukážka kovania pre plastové otváravo-sklopné okno.

Kovanie je potrebné aspoň raz ročne premazať.

okenné kovanie