Vetracia mriežka pre zdvižno-posuvné dvere

Vetracia mriežka pre plastové zdvižno-posuvné dvere je systémovou súčasťou kovania.

Umožňuje vetranie bez zníženia úrovne bezpečnosti.

Ak sú posuvné dvere zatvorené a kľučka je hore, potom je krídlo posuvných dverí zaistené v zatvorenej polohe.

Ak sklopíte kľučku úplne dolu, môžete odsunúť krídlo, pričom vetracia mriežka zostane skrytá v ráme posuvných dverí.

Ak chcete využiť vetraciu mriežku, potom kľučku zo zaistenej zatvorenej polohy otočte najskôr len do vodorovnej polohy (o 90° nadol) a krídlo odsuňte do strany. Tým dôjde k vytiahnutiu vetracej mriežky, pričom dvere sú stále zatvorené. Následným otočením kľučky späť do hornej polohy dvere zaistíte.

Vetracia mriežka pre plastový HS portál