Články Späť na všetky novinky

Ako znížiť hluk v dome alebo byte? Zvuková izolácia okien chráni pred hlukom doma aj na pracovisku

Ako znížiť hluk v dome alebo byte? Zvuková izolácia okien chráni pred hlukom doma aj na pracovisku

Ako hluk ovplyvňuje naše zdravie? Ako sa môžeme účinne chrániť pred nepríjemným hlukom a ako si správne vybrať zvukovoizolačné okná pre váš dom alebo byt? Pripravili sme praktický prehľad informácií o hlukovej záťaži.

Znečistenie hlukom

Väčšina z nás si znečistenie spája so špinou, prachom alebo zlým ovzduším. Avšak vzhľadom na vysokú hustotu obyvateľstva a rozvoj priemyslu sme vystavení aj hlukovému znečisteniu. Prakticky žijeme celý život v prostredí s určitou úrovňou hluku.

Aj keď spíme alebo pracujeme, náš mozog neustále spracováva a reaguje na podnety z vonkajšieho prostredia.

Bez toho, aby sme si to uvedomovali.

Príklady hladín hluku vybraných zdrojov hluku v našom živote (v decibeloch dB):

dych 10 dB
šepot 30 dB
rozhovor 60 dB
hluk z mestskej dopravy 7090 dB
hluk z kamiónovej dopravy 80100 dB
siréna sanitky 120 dB
ohňostroj 140 dB

úrovne hluku v decibeloch

Vplyv hluku na naše zdravie

Náš mozog reaguje na neustály hluk zvýšenou produkciou hormónov kortizolu a adrenalínu, a teda spúšťa rôzne intenzívne stresové reakcie. Dlhodobé a trvalé vystavenie hluku môže mať negatívny vplyv na:

 • kvalitu spánku,
 • rozvoj alebo zhoršenie kardiovaskulárnych ochorení,
 • vyvolanie alebo zhoršenie psychických problémov, až na vznik depresie,
 • problémy so sluchom alebo tinnitus (zvonenie v ušiach),
 • kvalitu práce, na našu schopnosť sústrediť sa a podávať dobré a bezchybné výkony.

Ak vynecháme jednorazové zdroje hluku, ako je hlasná hudba počas rockového koncertu, najčastejšími zdrojmi hluku v našom živote sú cestná, letecká a železničná doprava a priemyselné výrobné linky.

Ak bývate alebo pracujete v rušnej časti mesta, napríklad v blízkosti železničnej trate alebo zastávky električiek, hluk z dopravy môže dosiahnuť až 100 decibelov. Pričom odporúčaná maximálna hladina hluku pre pokojný spánok je menej ako 30 decibelov.

Zvýšenie hluku o 1 dB znamená zvýšenie intenzity zvuku až o 26 %, čo je najmenší rozdiel, ktorý je ucho schopné bežne zaznamenať.

Na papieri vyzerá 40 alebo 45 dB ako nepatrný rozdiel, ale v skutočnosti to vnímame ako výrazne vyššiu úroveň hluku.

A teda aj zlepšenie zvukovej izolácie okna, čo i len o 1 – 2 dB má veľký zmysel pri útlme hluku.

Hygienické limity hluku

Ochranu pred hlukom upravuje zákon o ochrane verejného zdravia a súvisiace právne predpisy. Obsahuje základné pravidlá týkajúce sa limitov hluku v domácnostiach, na pracoviskách a vo vonkajších priestoroch. Podrobne definuje výpočty a prípustnú intenzitu hluku (tzv. hygienické limity) pre rôzne zdroje hluku (napr. zo stavebných činností, leteckej a železničnej dopravy), rôzne oblasti (vnútorné, vonkajšie, pracovné) a rôzne časy (denný od 6.00 do 22.00 hod. a nočný od 22.00 do 6.00 hod.).

Limity hluku pre vnútorné priestory budov stanovuje napríklad vyhláška č. 549/2007 Z. z.

Základný maximálny limit hluku vo vnútornom prostredí počas dňa je 40 decibelov.

Stavebná akustika

Rozsahom šírenia hluku v rôznych budovách sa zaoberá stavebná akustika, ktorú upravuje predovšetkým technická norma STN 73 0532 – Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií.

Táto norma stanovuje požadované hodnoty zvukovej izolácie pre steny medzi miestnosťami v budovách a na zvukovú izoláciu obvodových plášťov budov vrátane okien a dverí a to s ohľadom na funkciu jednotlivých miestností a hladinu hluku v priľahlých priestoroch.

Hluk z ulice a zvuková izolácia okien

Prvým krokom k zníženiu negatívnych účinkov hluku na vaše zdravie je vylúčiť pobyt v blízkosti zdrojov hluku. To však často nie je možné, pokiaľ ide o váš domov alebo pracovisko.

Doma máte možnosť výrazne znížiť hluk z vonkajšieho prostredia. Kombináciou kvalitného okna a optimálne zvoleného zvukovo-izolačného skla môžete  výrazne znížiť hluk prenikajúci do vašej domácnosti alebo na pracovisko. A to o 40 až 50 decibelov. Samozrejme za predpokladu, že sú aj správne namontované.

Index vzduchovej (zvukovej) nepriezvučnosti

Index zvukovej nepriezvučnosti Rw (v decibeloch) udáva, ako dobre konkrétne okno izoluje hluk z vonkajšieho prostredia.

Čím vyššia je hodnota indexu, tým lepšie sú zvukovoizolačné vlastnosti okna a tým menej hluku z vonkajšieho prostredia prepúšťa do miestnosti.

Tip: Vo vyhlásení o parametroch pre konkrétny okenný profil nájdete tabuľku, v ktorej môžete odčítať deklarované hodnoty indexu Rw pre dané okno pri použití rôznych izolačných skiel.


Staré panelákové okná s jednoduchým sklom majú index vzduchovej nepriezvučnosti Rw približne len 20 dB. Ak je hluk z ulice 80 dB, takéto okno prepustí do miestnosti až 60 dB, čo je stále vysoká hladina hluku, približne zodpovedajúca hlasnému rozhovoru.

Pre porovnanie, okná Slovaktual OPTIM s dvojitým zasklením môžu, v závislosti od zvoleného dvojskla, bežne dosiahnuť hodnoty indexu nepriezvučnosti 34 až 39 dB. So špeciálnym dvojsklom s akustickou fóliou dokonca až 44 dB.

Plastové okná Slovaktual OPTIM s trojsklom dosahujú hodnoty indexu zvukovej izolácie od 35 do 42 dB. Pri použití špeciálneho izolačného skla s vrstvenným lepeným sklom a v kombinácii s ďalšími prvkami môžu tieto okná dosiahnuť zvukovú nepriezvučnosť nad 46 dB.


Ako si vybrať protihlukové sklá pre vaše zvukotesné okná

Možno ste počuli, že pre lepšiu zvukovú izoláciu si stačí vybrať okná s trojitým zasklením. Trojité zasklenie má zvyčajne lepšiu zvukovú izoláciu ako dvojité zasklenie, ale nie je to pravidlo.

Na celkovú zvukovú izoláciu okna má vplyv najmä kvalita okenného profilu a výber izolačného skla. To všetko s ohľadom na charakter a zdroj hluku, ktorému musia okná odolávať.

Pre dosiahnutie čo najlepšej úrovne akustickej izolácie je vhodné v izolačnom dvojskle alebo v izolačnom trojskle okna kombinovať sklá rôznych hrúbok.

Sklo a frekvenčné pásma zvukového spektra

Sklo je výborný materiál pre tlmenie zvukových vĺn, keďže má vysokú hustotu a je neporézne. Je zrejmé, že sklá rôznej hrúbky majú rôzny zvukový útlm:

 • sklo hrubé 4 mm má pomerne slabý útlm zvuku vo vyšších frekvenciách – okolo 3 500 Hz,
 • sklo hrubé 6 mm zlyháva pri tónoch vo frekvenciách okolo 2 000 Hz,
 • sklo hrubé 10 mm má slabé tlmenie frekvencií okolo 1300 Hz.

Podľa wikipédie môžeme zvukové spektrum približne popísať nasledovne:

 • nízke tóny (frekvencie cca 16 Hz až 170 Hz) – zvuky hromu, výstrelov, úderov na bubon, zvuky basy,
 • stredné tóny (frekvencie cca 300 Hz – 5500 Hz) – ľudská reč, ruch ulice,
 • vysoké tóny (frekevencie cca 6000 – 20000 Hz) – zvuk píšťaly

Zhrnutie: Ako dosiahnuť maximálny útlm hluku vďaka oknám?

 • Vyberte si protihlukové sklo s čo najvyššou hodnotou indexu nepriezvučnosti Rw (udávanou v dB).
 • Kombináciou rôznych hrúbok jednotlivých skiel v trojskle dosiahnete lepšiu zvukovú izoláciu.
 • Kombináciou rôznych šírok dištančných rámikov (medzier medzi sklami) dosiahnete lepšiu zvukovú izoláciu.
 • Špeciálne vrstvené sklá s akustickou fóliou účinnejšie tlmia zvuky v kritickom pásme frekvencií, zvyčajne z dopravy.
 • Dôležité je aj kvalitné tesnenie a správny prítlak krídla okna. Okná s trojitým celoobvodovým tesnením (zvonku, zvnútra a v strede okna) poskytujú lepšiu ochranu pred hlukom.
 • Vplyv má aj výber materiálu a konštrukcia okenného rámu a krídla.
 • Lepenie skla do profilu krídla tiež prispieva k útlmu hluku.
 • Samozrejme, je dôležité, aby bolo okno správne a odborne osadené a namontované do stavebného otvoru.

TIP: Pri výbere kvalitného zvukovoizolačného skla nezabudnite na ostatné dôležité parametre. Sklo s vysokou zvukovou izoláciou môže prepúšťať menej denného svetla do miestnosti a môže mať horšie tepelnoizolačné hodnoty. Vždy hľadajte optimálne okno s ohľadom na všetky dôležité požiadavky.

Porovnanie indexu zvukovej izolácie okien Slovaktual OPTIM s dvojsklom.

Okno OPTIM s dvojsklom

hrúbka vonkajšieho skla (mm) /
šírka priestoru medzi sklami (mm) /
hrúbka vnútorného skla (mm)
Celková hrúbka Index zvukovej nepriezvučnosti
Rw (dB) okna
4 / 16 / 4
(rovnaká hrúbka skiel)
24 mm 34 dB
4 / 18 / 6
(rozdielna hrúbka skiel)
28 mm 38 dB
4 / 16 / 8
(rozdielna hrúbka skiel)
28 mm 39 dB
8 / 16 / 4-0.76-4 SSF
(použitie vrstveného skla a akustickej fólie)
33 mm 43 dB
12 / 16 / 4-0.76-4 SSF
(použitie vrstveného skla a akustickej fólie)
37 mm 44 dB

Porovnanie indexu nepriezvučnosti okien Slovaktual OPTIM s trojsklom.

okno OPTIM s trojsklom

hrúbka vonkajšieho skla (mm) /
šírka priestoru medzi sklami (mm) /
hrúbka stredného skla (mm) /
šírka priestoru medzi sklami (mm) /
hrúbka vnútorného skla (mm)
Celková hrúbka Index zvukovej nepriezvučnosti
Rw (dB) okna
4 / 16 / 4 / 16 / 4
(rovnaká hrúbka skiel)
44 mm 35 dB
4 / 16 / 4 / 14 / 6
(rozdielna hrúbka skiel a rozdielne šírky medzi sklami)
44 mm 40 dB
8 / 14 / 4 / 14 / 4-0.76-4 SSF
(použitie vrstveného skla a akustickej fólie)
48 mm 44 dB
SSF 6-0.76-6 / 12 / 4 / 10 / 4-0.76-4 SSF
(použitie vrstveného skla a akustickej fólie)
48 mm 46 dB

*) hodnoty sú platné pre jednokrídlové okno, rozmer 1230 x 1480 mm

Riešení, ako nakombinovať rôzne zvukovo-izolačné sklá a profily okien, je viac. Zmluvný predajca vám vždy odporučí aktuálne možnosti, prípadne sa môžete poradiť s akustickým inžinierom.

Pre akékoľvek okno s protihlukovým sklom sa rozhodnete, pre zachovanie jeho zvukovo-izolačných a tepelno-izolačných vlastností vyžadujte profesionálne a správne osadenie.

Prečítajte si tiež: Ako vybrať okná?

Uverejnené: 14.2.2023

Ďalšie články