Zvukovo-izolačné sklo

Okno s izolačným sklom všeobecne dokáže utlmiť hluk z ulice. Otázkou je, do akej miery.

Je mýtus, že trojsklo zaručí automaticky lepšiu zvukovú izoláciu ako dvojsklo. Medzi parametrami skla resp. celého okna sa zamerajte na hodnotu Rw, ktorá sa udáva v decibeloch (dB).

Čím je hodnota Rw vyššia, tým lepšie tlmí neželané zvuky. Na trhu nájdete izolačné trojsklá aj dvojsklá s hodnotami Rw od 32 dB až po špeciálne zvukovo-izolačné dvojsklá s hodnotou 51 dB.

Zvýšenú ochranu pred hlukom dosahujeme buď kombinovaním tabúľ skiel s rozdielnou hrúbkou, alebo výberom niektorej z bezpečnostných protihlukových tabúľ skla. Špeciálna fólia tlmí vibrácie a eliminuje kritické frekvencie a akustické výšky.

Aby sa efekt kvalitného zvukovo-izolačného skla "nestratil", je vhodné, aby izolačné sklo bolo vlepované do krídla okna. Veľmi dôležité je tiež, aby bolo okno správne namontované, práve s ohľadom na požiadavku maximálnej zvukovej izolácie.

Viac o hluku a zvukovej izolácii okien nájdete tu.

Žena relaxuje v tichu za oknom so zvukovo-izolačným sklom