Články Späť na všetky novinky

Zvuková izolácia okien

Zvuková izolácia okien

Po náročnom dni je domov miestom vášho oddychu. Miesto, kde máte zázemie a nárok na chvíľku ticha.

Ak však žijete v rušnej časti mesta, kde hluk dosahuje hodnoty približne 70-90 dB, nestačí jednoducho zavrieť obyčajné okno. Autá na vaše uši útočia 90 decibelmi, motorka dokonca 98 decibelmi.  A pre pokojný spánok je doporučená maximálna úroveň hluku menej než 30 dB.

 

úrovne hluku v decibeloch

Obr.: Úrovne hluku v decibeloch.

Dlhodobé vystavenie hluku má negatívne dopady na vaše zdravie, môže viesť k depresii a zvyšuje riziko infarktu. Ak ste vystavený nadmernému hluku počas spánku, bunky ťažšie regenerujú a starnete rýchlejšie.

Pri rekonštrukcii alebo novostavbe preto odporúčame, aby ste sa okrem tepelno-izolačných vlastností okna zaujímali aj o schopnosť okien utlmiť hluk.

Ako porovnať protihlukové vlastnosti okien?

Schopnosť okien utlmiť zvuky z vonkajšieho prostredia vyjadruje index nepriezvučnosti Rw a udáva sa v decibeloch (dB).

Čím má vaše okno tento index vyšší, tým má lepšie zvukovo-izolačné vlastnosti a do miestnosti prepustí menej hluku.

Najbežnejšie hodnoty indexu nepriezvučnosti Rw sú dnes na úrovni 35 až 37 dB. Za vynikajúce hodnoty zvukovej izolácie okenného skla, ale zároveň pri zachovaní jeho vysokých hodnôt tepelnej izolácie, sa považuje Rw na úrovni 40 až 42 dB. Samozrejme, k dispozícii sú aj izolačné sklá s ešte vyšším Rw.

Pre porovnanie, staré panelákové okná s jednoduchým zasklením majú hodnoty indexu vzduchovej nepriezvučnosti Rw rovné približne len 20 dB. To znamená, že ak je ruch ulice na úrovni 80 dB, takéto okno prepustí do miestnosti až 60 dB, čo je stále vysoká úroveň, približne adekvátna hlasnému rozhovoru.

Ako zlepšiť zvukovo-izolačné vlastnosti okna

Nie je pravdou, že trojsklo má automaticky lepšie protihlukové vlastnosti ako dvojsklo. Môže mať, ale nemusí.

Ak vám ide o maximálne možné tlmenie hluku z vonkajšieho prostredia, sledujte vždy index Rw (dB) uvažovaného izolačného skla resp. celého okna!

Pomôckou pre dosiahnutie maximálneho zvukového útlmu je:

 • použitie špeciálneho vrstveného skla resp. skla s PVB fóliami
 • v izolačnom trojskle kombinovanie jednotlivých tabúľ skiel s rozdielnou hrúbku (viď nižšie)
 • zväčšenie priestoru medzi jednotlivými sklenými tabuľami izolačného trojskla (väčšia šírka teplých dištančných rámikov),
 • vlepovanie skiel do profilu okenného krídla
 • voľba okien s trojitým celoobvodovým tesnením
 • správna montáž okien do stavebného otvoru

Sklo a frekvenčné pásma zvukového spektra

Sklo je výborný materiál pre tlmenie zvukových vĺn, keďže má vysokú hustotu a je neporézne. Je zrejmé, že sklá rôznej hrúbky majú rôzny zvukový útlm:

 • sklo hrubé 4 mm má pomerne slabý útlm zvuku vo vyšších frekvenciách – okolo 3 500 Hz,
 • sklo hrubé 6 mm zlyháva pri tónoch vo frekvenciách okolo 2 000 Hz,
 • sklo hrubé 10 mm má slabé tlmenie frekvencií okolo 1300 Hz.

Pre dosiahnutie čo najlepšej úrovne akustickej izolácie je vhodné v izolačnom dvojskle alebo v izolačnom trojskle okna kombinovať sklá rôznych hrúbok.

Podľa wikipédie môžeme zvukové spektrum približne popísať nasledovne:

 • nízke tóny (frekvencie cca 16 Hz až 170 Hz) – zvuky hromu, výstrelov, úderov na bubon, zvuky basy,
 • stredné tóny (frekvencie cca 300 Hz – 5500 Hz) – ľudská reč, ruchy ulice,
 • vysoké tóny (frekevencie cca 6000 – 20000 Hz) – zvuk píšťaly

Porovnanie indexu nepriezvučnosti pre okná s dvojitým zasklením

Okno OPTIM s dvojsklom

hrúbka vonkajšieho skla (mm) – šírka priestoru medzi sklami (mm) – hrúbka vnútorného skla (mm)

Celková hrúbka Index zvukovej nepriezvučnosti -Rw (dB)
4 – 15 – 4 (rovnaká hrúbka skiel) 23 mm 32 dB
6 – 15 – 4 24 mm 36 dB
VSG 44.2 -15 – 4  (použitie vrstveného skla a bezpečnostnej fólie) 27 mm 38 dB
10 – 15 – 4 29 mm 38 dB
10 – 20 – 4 34 mm 39 dB

Porovnanie indexu nepriezvučnosti pre okná s trojitým zasklením

Roh plastového okna Slovaktual PASIV v laminácii Nussbaum Orech

hrúbka vonkajšieho skla (mm) – šírka priestoru medzi sklami (mm) – hrúbka stredného skla(mm) – hrúbka priestoru medzi sklami – hrúbka vnútorného skla (mm)

Celková

hrúbka

Index zvukovej nepriezvučnosti – Rw (dB)
4 – 12 – 4 – 12 – 4 (rovnaká hrúbka skiel, vyplnenie argónom) 36 mm 32 dB
4 – 12 – 4 – 12 – 4 (rovnaká hrúbka skiel, vyplnenie kryptónom) 36 mm 35 dB
6 – 12 – 4 – 12 – 4 (argón) 38 mm 38 dB
6 – 12 – 4 – 12 – VSG-si 44.1 (použitie vrstveného skla a vyplnenie argónom) 42 mm 42 dB
8 – 12 – 4 – 12 – VSG-si 44.1 (použitie vrstveného skla a vyplnenie kryptónom) 44 mm 45 dB

 

Riešení, ako nakombinovať rôzne zvukovo-izolačné sklá a profily okien, je viac. Zmluvný predajca vám vždy odporučí aktuálne možnosti, prípadne sa môžete poradiť s akustickým inžinierom.

Pre akékoľvek okno s protihlukovým sklom sa rozhodnete, pre zachovanie jeho zvukovo-izolačných a tepelno-izolačných vlastností vyžadujte profesionálne a správne osadenie.

Viac tipov na blogu

Uverejnené: 2.5.2021

Ďalšie články