Atypické okná

O atypickom okne najčastejšie hovoríme vtedy, ak má okno:

  • neštandardné tvary (kruhové okno, oblúkové okno, trojuholníkové okno alebo okno v lichobežníkovom tvare),
  • príliš veľké alebo príliš malé rozmery,
  • kritický pomer strán (napríklad príliš úzke a zároveň príliš vysoké okno).

Atypické oblúkové alebo šikmé okná sú najčastejšie vyrábané ako fixné, bez možnosti otvárania. Oblúkové atypické okná je možné vyrobiť aj ako otvárovo-sklopné, je však treba počítať s príplatkom za ohýbanie profilov pre rám aj pre krídlo.

atypické okná