Bezpečnostné prvky

Bezpečnostné prvky sú všetky prvky, ktoré dokážu zvýšiť úroveň bezpečnosti okna, t.z. zvýšiť odolnosť voči vypáčeniu krídla okna z rámu a vniknutiu cez okno.

Medzi bezpečnostné prvky patria:

  • Bezpečnostné sklo
  • Vlepované sklo
  • Celoobvodové okenné kovanie
  • Prítlačné valčeky v tvare hríbika
  • Zaisťovacia alebo uzamykacia kľučka
  • Ochrana proti odvŕtaniu kľučky
  • Snímač otvoreného okna
  • Alarm

V závislosti od kombinácie a počtu bezpečnostných prvkov môžeme okná zaradiť do niektorej z normovaných tried odolnosti RC (RC z anglického Resistance Classification).