Bezpečnostné prvky

Bezpečnostné prvky sú všetky prvky, ktoré dokážu zvýšiť úroveň bezpečnosti okna, t.z. zvýšiť odolnosť voči vypáčeniu krídla okna z rámu a vniknutiu cez okno.

Medzi bezpečnostné prvky patria:

V závislosti od kombinácie a počtu bezpečnostných prvkov môžeme okná zaradiť do niektorej z normovaných tried odolnosti RC (RC z anglického Resistance Classification).

Zvýšená bezpečnosť plastových okien Slovaktual už v štandarde