Bimetalický efekt

Ide o fyzikálny jav, kedy vplyvom rozdielnych teplôt na interiérovej a exteriérovej strane okien alebo dverí dochádza k prehýbaniu okenného resp. dverného krídla.

V lete k tomuto javu viditeľne dochádza najčastejšie vtedy, ak sú dvere v tmavej farbe, resp. v tmavom dekóre, osadené na južnej strane domu a sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

V takomto prípade môže byť v lete povrchová teplota vonkajšej strany dverí až +65 až +80°C, v interiéri je však izbová teplota +22°C. To znamená, že materiál vonkajšej strany krídla okien alebo dverí sa v porovnaní s materiálom v interiérovej strane rozťahuje a dochádza k tlakom na priehyb krídla.

V zime je situácia opačná. Vonkajšia povrchová teplota môže byť napr. -18°C a vnútorná + 22°C. Na krídlo okna resp. dverí potom pôsobia opačné sily. Krídlo okien alebo dverí sa na vonkajšej strane zmršťuje.

Bimetalický efekt je možné minimalizovať vhodným umiestnením dverí,  s ohľadom na svetové strany.  V prípade dverí s plnou dvernou výplňou odporúčame zvoliť výplň s kvalitnejším jadrom (viď video), ktoré absorbuje protichodne pôsobiace sily. Veľké okenné prvky a balkónové dvere je treba zosilniť výstuhou.

P.S. Z fyzikálneho hľadiska nie je celkom správne nazývať tento jav bimetalickým efektom, keďže sa nejedná o dva rôzne kovy s rôznou tepelnou rozťažnosťou pri rovnakej teplote.V oknárskej branži sa však takto zaužíval.