Dištančný rámik

Dištančný rámik sa nazýva tiež vymedzovací rámik alebo teplý rámik.

Pevne oddeľuje dve sklené tabule v rovnakej vzdialenosti od seba a po celom obvode skla. Umožňuje tak vytvoriť medzisklený priestor, ktorý sa v izolačnom skle napúšťa vzácnym plynom. Najčastejšie argónom alebo kryptónom.

V prípade trojskla sú použité 3 sklené tabule a dva dištančné rámiky, ktoré spolu vytvárajú dva medzisklené priestory.

Na obrázku je zvýraznený žltou farbou.

Typy dištančných rámikov

  • Termoplastické dištančné rámiky
  • Kombinované dištančné rámiky (plast / nerezová fólia)
  • Hliníkové a nerezové dištančné rámiky

Viac o význame dištančných rámikoch v článku.

dištančný rámik