Dištančný rámik

Dištančný rámik sa nazýva tiež vymedzovací rámik a nachádza sa v izolačnom skle okna.

Na obrázku je zvýraznený žltou farbou.

Pevne oddeľuje dve sklené tabule v rovnakej vzdialenosti od seba a po celom obvode skla. Umožňuje tak vytvoriť vzduchotesný medziskelný priestor, ktorý sa v izolačnom skle napúšťa vzácnym plynom. Najčastejšie argónom alebo kryptónom.

V prípade trojskla sú použité 3 sklené tabule a dva dištančné rámiky, ktoré spolu vytvárajú dva medziskelné priestory.

Typy dištančných rámikov

  • Termoplastické dištančné rámiky
    (napr. Flexispacer)
  • Kombinované dištančné rámiky (plast / nerezová fólia)
    (napr. TGI, Swisspacer Ultimate, Swisspacer Advance)
  • Hliníkové a nerezové dištančné rámiky

Za teplé rámiky sú považované termoplastické alebo kombinované dištančné rámiky.

Hliníkové rámiky nazývame aj studené rámiky a dnes už nie je rozumné ich používať. Slovaktual ich zo svojej ponuky úplne vyradil.

Viac o úlohe a význame dištančných rámikoch v článku.

dištančný rámik