Index prechodu tepla cez izolačné sklo – Ug

Vyjadruje tepelno-izolačné vlastnosti izolačného skla.

Udáva sa vo W/(m2K) a vyjadruje, koľko tepla unikne cez 1 m2 izolačného skla pri zmene teploty o 1 Kelvin (resp. o 1 °C). Čím je toto číslo nižšie, tým má izolačné sklo lepšie tepelno-izolačné vlastnosti.

Namiesto výrazu Index sa používa aj výraz súčiniteľ.

Súvisiace indexy:

Index prechodu tepla cez okno - Uw

Index prechodu tepla cez rám okna - Uf