Index prechodu tepla cez okno – Uw

Hodnota, ktorá vyjadruje tepelno-izolačné vlastnosti celého okna. Preto je to najdôležitejší z indexov.

Udáva sa vo W/(m2K) a vyjadruje, koľko tepla unikne cez 1 m2 plochy okna pri zmene teploty o 1 Kelvin. Čím je toto číslo nižšie, tým má okno lepšie tepelno-izolačné vlastnosti.

Uw okna záleží od izolačných hodnôt zvoleného skla (Ug), od izolačných hodnôt  zvoleného plastového alebo hliníkového profilu (Uf) a od kvality použitého dištančného rámika (Psí). Tiež hrá rolu rozmer okna a typ okna (fixné, jednokrídlové, dvojkrídlové a pod.)

Aktuálne platná norma v SR požaduje hodnotu Uw na úrovni 0,85 W/(m2K) alebo nižšej.

Alternatívny názov je súčiniteľ prechodu tepla cez okno

Súvisiaca téma:

Tepelná izolácia okien

 

Súvisiace indexy:

Index prechodu tepla cez sklo - Ug

Index prechodu tepla cez rám okna - Uf

Lineárny súčiniteľ prechodu tepla cez dištančný rámik