Index prechodu tepla cez rám okna – Uf

Týka sa iba profilu, z ktorého je okno vyrobené.

Udáva sa vo W/(m2K) a vyjadruje, koľko tepla unikne cez 1 m2 plochy okenného profilu pri zmene teploty o 1 Kelvin (resp. o 1 °C).

Čím je toto číslo nižšie, tým má zvolený okenný profil (rámu aj krídla okna) lepšie tepelno-izolačné vlastnosti.

Namiesto výrazu Index sa používa aj výraz súčiniteľ.

 

Súvisiace indexy:

Index prechodu tepla cez okno - Uw

Index prechodu tepla cez sklo - Ug