Index prechodu tepla cez rám okna – Uf

Týka sa iba profilu, z ktorého je okno vyrobené.

Udáva sa vo W/(m2K) a vyjadruje, koľko tepla unikne cez 1 m2 plochy rámu okna pri zmene teploty o 1 Kelvin (resp. o 1 °C). Čím je toto číslo nižšie, tým má rám okna lepšie tepelno-izolačné vlastnosti.

Namiesto výrazu Index sa používa aj výraz súčiniteľ.