Rozširovací profil

Rozširovací profil je dodatočný profil rôznej výšky, ktorý je možné použiť na rozšírenie pohľadovej šírky rámu okna,  ak to vyžaduje stavebné riešenie.

Najčastejšie sa pridáva na hornú časť okna, za účelom montáže roliet, exteriérových žalúzii a pod. Sú však aj riešenia, kedy sa rozširovacie profily montujú aj na ostatné časti rámu.

Na obrázku je vidieť rozširovacie profily na boku rámu okna.

Ďalším dôvodom pre využitie rozširovacích profilov sú rekonštrukcie. Tam, kde boli použité staré kastlíkové okná, môže po ich odstránení vzniknúť veľký rozdiel v rozmeroch  stavebného otvoru na exteriérovej a interiérovej strane.

okná s rozširovacím profilom