Články Späť na všetky novinky

Viete, že aj rozostavaná stavba sa dá poistiť? Oplatí sa to.

Viete, že aj rozostavaná stavba sa dá poistiť? Oplatí sa to.

Rozostavaná stavba je veľmi zraniteľným objektom. O to viac, ak ste už do nej investovali značné finančné prostriedky a ešte stále v nej nebývate dennodenne. Partie robotníkov nie sú vždy tak opatrné, ako by ste chceli. Stavba navyše láka zlodejov, vandalov a nie je imúnna ani voči prírodným živlom.

V takýchto situáciách sa zamyslite nad poistením rozostavanej stavby. V prípade vzniknutej škody vás chráni pred finančnými a majetkovými dopadmi.

rozostavaná stavba okná slovaktual

Okná, dvere, kotly, sanita či stavebný materiál sú pri dokončovacích prácach ohrozené najviac. Sú dostupným predmetom krádeže či vandalizmu. Často dochádza k poškodeniu z nedbanlivosti. Poškriabané vchodové dvere pri sťahovaní alebo rozbité sklo na okne ešte pred kolaudáciou veru nepoteší.

Poistenie stavby vás spoľahlivo chráni pred týmito nástrahami a vy sa môžete naplno venovať prácam na stavenisku.

Prečo sa zamýšľať nad poistením nedokončenej stavby?

Ak sa púšťate do stavby rodinného domu, máte 2 možnosti:

 • využijete na to vlastné prostriedky,
 • vezmete si hypotekárný úver.

Pokiaľ si na výstavbu domu zoberiete dlhodobý úver, poistenie stavby je v tomto prípade povinné. Nehnuteľnosť, ktorá zabezpečuje čerpanie hypotéky, musí byť poistená proti poškodeniu alebo zničeniu prírodnými živlami. Ak stavbu odmietnete poistiť (aspoň vo vyške úveru), banka vám úver jednoducho neposkytne.

V opačnom prípade je však na vás, či si poistíte stavbu ešte pred skolaudovaním. Fáza výstavby pritom nemá vplyv na výšku poistného. To, koľko budete platiť, závisí od druhu poistenia a poistnej zmluvy. Ak sa však akákoľvek škoda stane počas výstavby, všetko si musíte uhradiť z vlastného vrecka.

Ako získať poistenie stavby?

Stavbu budovy, domu alebo aj garáže je možné poistiť už počas jej výstavby – stavebným poistením. Poistenie chráni stavbu pred:

 • prírodnými živlami (búrka, zemetrasenie, víchrica…),
 • požiarom,
 • krádežou a vandalizmom,
 • technickým rizikám (zrútenie, rozbitie…).

Aby ste získali poistenie stavby, potrebujete právoplatné stavebné povolenie a postavený kompletný obvodový múr do výšky aspoň 1 metra.

Dĺžka poistenia býva rôzna, no väčšinou sa uzatvára do doby, kým majiteľ stavby nezíska kolaudačné rozhodnutie.

Najčastejšou chybou pri poistení stavby je nekomplexnosť takéhoto poistenia, nedodržanie spôsobu zabezpečenia (funkčné oplotenie s uzamknutou bránou bez voľného vstupu) či začiatok výstavby bez stavebného poistenia.

Myslite na vhodné pripoistenia

Poistenie stavby sa zvyčajne predáva formou balíčkov. To, čo sa v jednotlivých balíčkoch nachádza, závisí od danej poisťovne.

Základné poistenie zväčša kryje požiar, úder blesku, pád lietadla, stromov, výbuch, následky víchrice, povodne, záplav či zemetrasenia, zosuvy pôdy, skál a lavíny. Vďaka nemu ste poistený aj proti nárazu dopravného prostriedku či vandalizmu (ak sa páchateľa podarí vypátrať).

TIP: Vandalizmus a zlodejov nie je vhodné podceňovať ani po dokončení výstavby domu. Viete, ako sa vyhnúť vlámaniu do domu?

Takéto krytie zahŕňa (podľa typu poisťovne) aj ochranu celej stavby – stavebných základov, zvislých nosných konštrukcií, stropov, strešných krytín, klampiarskych konštrukcií, vnútorné a vonkajšie povrchy, schody, dvere, okná, povrchy podláh či vykurovanie.

Rozsah poistného krytia je možné pripoistiť.

Pripoistením získate, v závislosti od ponuky poisťovne, poistenie:

 • skla a elektromotorov,
 • stavebného materiálu, stavebných súčastí, montážnych strojov a drobných stavebných mechanizmov (požičaných alebo vlastných),
 • vzniknutých nákladov na odstránenie následkov poistnej udalosti,
 • zodpovednosti za škodu inej osobe.

Neriskujte podpoistenie

Poistnú sumu zvoľte vždy v takej výške, aká bude celková hodnota stavby po jej dokončení. Ak si zvolíte nižšiu poistnú sumu, ako bude predpokladaná finálna hodnota dokončenej stavby, v prípade vzniknutej škody sa vystavujete riziku, že vám krytie celú škodu nepokryje.

V prípade poistnej udalosti môžete prísť aj o viac ako tretinu sumy z celkovej vzniknutej škody. Podpoistenie je situácia, v ktorej trhová hodnota majetku nezodpovedá poistnej sume v zmluve.

Ako sa stanovuje poistná suma?

To, koľko budete platiť za poistenie stavby, závisí od poistnej sumy. Poisťovne sa pri stanovení sumy riadia hodnotou stavby.

Môže ísť o:

 • hodnotu rozostavaného rodinného domu,
 • hodnotu, ktorú bude mať stavba po dostavaní.

Poistnú sumu si zvyčajne nastavuje majiteľ budúcej nehnuteľnosti sám, ako pomôcka sa berie do úvahy miesto poistenia podľa PSČ, podlahová plocha vrátane pivníc alebo umiestnenie v extraviláne alebo v intraviláne.

Znalecký posudok nebýva potrebný, poisťovne si vyžadujú rozpočtové náklady stavby, rozsah poistného krytia, výšku spoluúčasti alebo konečnú faktúru za postavenie domu.

Základná minimálna spoluúčasť je určená. Niektoré poisťovne ju pri základnom poistení nemajú.

Poistenie sa platí raz ročne. Pokiaľ máte záujem o polročné alebo štvrťročné platby, takúto službu vám poisťovňa zvyčajne poskytne za príplatok.

Čo v prípade poistnej udalosti?

V prípade poistnej udalosti je potrebné udalosť zdokumentovať a informovať o nej poisťovňu. Ak je poistenie vinkulované v prospech banky alebo stavebnej sporiteľne, poisťovňa osloví príslušnú banku so žiadosťou o devinkuláciu – uvoľnenie poistného plnenia v prospech klienta.

Ak banka devinkuláciu odsúhlasí, poisťovňa vyplatí plnenie priamo majiteľovi nehnuteľnosti.

Kedy poistenie zaniká?

Pokiaľ dom skolaudujete, v niektorých poisťovniach stavebné poistenie zaniká. V iných poisťovniach pokračuje, no je potrebné ho pripoistiť – spravidla do dňa kolaudácie alebo do konca platnosti stavebného konania.

Aby ste mohli uzatvoriť plné poistenie nehnuteľnosti (po dokončení stavebných prác), je potrebné, aby bola stavba skolaudovaná a spĺňala technické a bezpečnostné normy, všeobecné záväzné nariadenia a iné predpisy.

Výhodou stavebných poistení je, že pokiaľ budete prechádzať na poistenie dokončenej nehnuteľnosti, niektoré poisťovne cenovo zvýhodňujú kombinácie poistení.

Samozrejme, ak si ho vybavíte v rovnakej poisťovni.

V prípade, že by ste používali objekt, ktorý nie je skolaudovaný, pri vzniku poistnej udalosti má poisťovňa právo zamietnuť poistné plnenie, ak neboli dodržané stavebné postupy a iné technické normy.

TIP: Ak ste dokončili stavebné práce na vašej novej nehnuteľnosti, budete potrebovať ku dňu začatia kolaudácie aj energetický certifikát.

Uverejnené: 10.11.2023

Ďalšie články