Komory profilu

Komory okenného profilu sú dutiny v ráme okna alebo v krídle okna, ktoré plnia najmä tepelnoizolačnú funkciu. Geometria komôr má tiež vplyv na pevnosť a stabilitu profilu.

Na obrázku vidíte okno PASIV so stavebnou hĺbkou 85 mm, kde je modrou farbou vyznačených 6-komôr v ráme okna (dolu) a 6-komôr v krídle okna (hore).

Neplatí mýtus, že čím viac komôr, tým je okno kvalitnejšie. Dôležitejším parametrom z pohľadu izolačných vlastností okna je práve stavebná hĺbka, systém troch tesnení a tepelná izolácia rámu.

počet komôr