Články Späť na všetky novinky

Obnoviteľné zdroje energií vás priblížia k energetickej sebestačnosti a nezávislosti.

Obnoviteľné zdroje energií vás priblížia k energetickej sebestačnosti a nezávislosti.

Obnoviteľné zdroje energií predstavujú alternatívu ku klasickému spôsobu vykurovania a ohrevu teplej vody v bytoch alebo domoch.

V podmienkach Slovenska ide v podstate o možnosť využiť energiu z vody, vetra, slnka alebo z okolitého prostredia pomocou tepelných čerpadiel. Menej často potom z biomasy a bioplynu alebo geotermálnej energie. V dnešnom článku sa pozrieme na nové trendy v energetickej sebestačnosti a taktiež ako získať energiu skoro zadarmo.

Sú obnoviteľné zdroje energie naozaj také výhodné?

Obnoviteľné zdroje energie majú niekoľko výhod:

  • „nevyčerpateľné“ – na rozdiel od pevných palív (plyn, uhlie, drevo) sú a budú neustále k dispozícii,
  • sú veľmi „lacné“ a ich získavanie je spojené s minimálnymi nákladmi,
  • predstavujú minimálnu záťaž pre životné prostredie.

Na druhej strane, samotná výroba a doprava zariadení na získavanie týchto obnoviteľných zdrojov predstavujú samy osebe určitú záťaž pre životné prostredie a sú nákladné, čo sa premieta aj do ceny. Ani tieto zariadenia nemajú nekonečnú životnosť a väčšina pre svoju prevádzku potrebuje aspoň nejakú dodávku elektriny.

Ďalej je potrebné zvážiť náročnosť a vhodnosť konkrétneho zariadenia pre dané vonkajšie podmienky a typ stavby, vrátane inštalácie a obsluhy zariadenia.

A v neposlednom rade obnoviteľné zdroje sú nepravidelné, závislé od počasia a ročného obdobia, ich výkon nejde presne predvídať a plánovať. Najúspornejšia a najekologickejšia je skrátka taká energia, ktorú vôbec nemusíte vyrobiť.

Najlacnejšie energie sú tie, ktoré nespotrebujete.

 

Energetická nezávislosť a sebestačnosť ako nový a nevyhnutný trend

Komunitné riešenie / smart obce

Voda, vietor alebo biomasa – tieto zdroje nie sú v súčasnosti ako samostatné riešenie pre jednotlivé domácnosti obvyklé. Častejšie tieto zdroje energií využívajú obce alebo firmy. Najčastejšie využívaným obnoviteľným zdrojom v slovenských domácnostiach je energia zo slnka, často v kombinácii s využitím tepelných čerpadiel.

Novým trendom, ktorý k nám pomaly preniká zo zahraničia, je komunitný prístup k výrobe a spotrebe energií. V tomto komunitnom modeli ide o zdieľanie zdroja energií viacerými domácnosťami. Môže ísť o väčší bytový dom alebo komunitu v rámci obce, prípadne celú obec. V prípade viacerých odberných miest môžete lepšie prevádzkovo riadiť a hospodáriť s výkyvmi v dodávke a odbere, ku ktorým pri využívaní obnoviteľných zdrojov dochádza.


Kněžice v stredných Čechách sú unikátnym konceptom sebestačnej obce. Kombináciou bioplynovej stanice a kotolne na biomasu s teplovodnými rozvodmi v celej obci dosiahli energetickú nezávislosť.

Obec spotrebováva všetok biologický odpad a ten premieňa na teplo a energiu, zvyšky z výroby bioplynu používa ako hnojivo. Kňažce tak nemajú čistiareň odpadových vôd a nepotrebujú ani kanalizáciu. Tento cirkulárny systém razantne znížil emisie CO2 a zvýšil v obci kvalitu ovzdušia.


Ostrovné systémy (off-grid riešenie)

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je motivované energetickou sebestačnosťou a nezávislosťou.

Ostrovné systémy predstavujú model pre jednotlivé domácnosti alebo väčšie obytné celky, ktoré sú úplne nezávislé na vonkajšej dodávke energií. Tieto takzvané „ostrovy“ nie sú vôbec napojené na distribučnú sieť.

Jednoducho povedané si domácnosť alebo obec energie sama vyrába a stačí nimi pokryť všetku potrebu. Prebytočnú vyrobenú energiu ukladá do batérií na využitie v dobách výpadku obnoviteľných zdrojov (nedostatku slnka, vetra alebo pri nízkych a vysokých teplotách).

Prvé lastovičky v podobe plne nezávislých ostrovných riešení už vznikajú aj v strednej Európe, ide ale skôr o výnimky a ojedinelé projekty.

Majitelia off-grid riešení síce nemusia trápiť ceny energií, na druhú stranu obstaranie takého fungujúceho systému je pre jednotlivé domácnosti v našich podmienkach nesmierne nákladné. Najmenej polovicu nákladov tvorí výkonný batériový systém a obvykle je nutné počítať aj so záložným zdrojom.


Český sebestačný dom predstavuje zaujímavý projekt, v ktorom spojili sily partneri z viacerých odborov. Na pozemku v Južných Čechách bez inžinierskych sietí postavili dom, ktorý si všetku elektrinu vyrobí a spotrebuje sám. Ide teda o ostrovnú (off-grid) stavbu. Autori projektu umožňujú všetkým záujemcom návštevu aj získanie technickej dokumentácie.


Obnoviteľné zdroje a úspora energií

Najlacnejšie energie sú tie, ktoré nespotrebujete. Využívanie obnoviteľných zdrojov tak väčšine domácností predovšetkým pomáha znížiť celkové náklady na elektrinu.

Solárne panely a fotovoltaika

Sú typickým príkladom využívania slnečnej energie na ohrev vody a výrobu elektriny. Pri komplexnejších riešeniach, ktoré sú doplnené o úložisko pre prebytočnú vyrobenú energiu, môžete svoju domácnosť priblížiť sebestačnosti.

Akumulovanú energiu môžete využívať aj v čase, keď slnko tak nesvieti, najmä v noci alebo počas chladných zimných mesiacov.

Tepelné čerpadlá

Sú stále výkonnejšie a cenovo dostupnejšie alternatívou klasického vykurovania s pomocou kotlov na pevné palivo. Využívajú proces výmeny tepelnej energie medzi vonkajším prostredím (podľa zvoleného typ vzduch, zem alebo voda) a vykurovacím systémom domácnosti s pomocou tepelného čerpadla.

S vhodne zvoleným typom môžete pokryť až 80 % energie na vykurovanie, zvyšok musíte dodať prostredníctvom elektriny z iného zdroja.

Pasívne solárne zisky = energia skoro zadarmo

Pokiaľ správne navrhnete a realizuje stavbu domu, nemusíte investovať do drahých systémov na vykurovanie.

Dobrý projekt domu s čo najnižšou energetickou náročnosťou – taktiež optimalizuje energetickú bilanciu tým, že minimalizuje energetické straty a maximalizuje energetické zisky. To dosiahnete celým radom prvkov, k tým kľúčovým ale patria vhodne zvolené okná a zateplenie.

Pri každom riešení pre vašu domácnosť si najskôr spočítajte návratnosť a premýšľajte o nej v súvislostiach.

Výrobcovia a dodávatelia konkrétnych systémov sa vás vždy budú snažiť presvedčiť o výhodnosti ich riešenia, vy sa ale na svoj dom pozerajte komplexne.

Moderné domy v nízkych energetických štandardoch si vystačia s jednoduchým a lacnejším typom vykurovania. V prípade starších objektov sa často oplatí rekonštrukcia v podobe kvalitného zateplenia a výmeny okien namiesto vysoko výkonného a nákladného zariadenia na vykurovanie alebo výrobu energií.

Chladenie a tienenie okien

Predstavujú ďalší dôležitý diel celkovej energetickej bilancie domu. Slovensko leží v podnebnom páse, kde na jednu stranu potrebujete zaistiť vykurovanie v zimných mesiacoch, ale zároveň je čoraz viac nutné riešiť letné horúčavy.

Než investujete do výkonnej klimatizácie, zamyslite sa opäť nad celým konceptom domu.

Už pri plánovaní výstavby môžete eliminovať dodatočné investície do chladenia:

  • správna orientácia domu,
  • dobre zvolené a umiestnené okná,
  • rekuperácia,
  • využitie presahových prvkov a tieniacej techniky.

To je pár príkladov, ako nad teplom vyhrať bez investície do klimatizácie.

U niektorých stavieb sa môže vyplatiť obstaranie tepelného čerpadla s reverzným chodom, ktorý pomôže s chladením objektu.

Viac tipov na blogu

Uverejnené: 28.8.2022

Ďalšie články