Články Späť na všetky novinky

Tepelná izolácia okien

Tepelná izolácia okien

Tepelnoizolačné vlastnosti okna vyjadruje súčiniteľ prestupu tepla Uw celým oknom.

Hodnota Uw je množstvo tepla, vyjadrené vo Wattoch (W), ktoré unikne cez 1 m2 okna pri rozdiele teplôt vonkajšieho a vnútorného prostredia  o 1 stupeň Kelvina. Jednotka: W/(m2K).

Pri výbere okien voľte okná s najnižšou hodnotou Uw.

Čím je hodnota Uw menšia, tým má okno lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, t.j. cez okno nám unikne menej tepelnej energie do exteriéru.

Čo má vplyv na tepelnú izoláciu okna

Na súčiniteľ prestupu tepla celého okna Uw  priamo vplývajú prestupy tepla okenného rámu (Uf), izolačného skla (Ug) a dištančného rámika (ψ). Výsledná hodnota je potom závislá od pomeru vzájomných plôch a obvodov.

Hodnota Uw sa stanovuje výpočtom alebo skúšaním v certifikovanom ústave, o čom skúšobňa vystaví doklad.

 

Typ okna

Ug
(súčiniteľ prestupu tepla cez sklo)
Uw
(súčiniteľ prestupu tepla cez okno)
Okná s dvojsklom 1,0 až 1,2 W/(m2K) približne
1,2 W/(m2K)
Okná s trojsklom 0,5 až 0,8 W/(m2K) medzi 0,72 až 1,0 W/(m2K)

trojsklo a dvojsklo

Vždy si s predajcom ujasnite, o ktorých súčiniteľoch prestupu tepla hovoríte!

Pre porovnanie, staré zdvojené okná (panelákové) alebo staré plastové okná a eurookná zo začiatku 90-tych rokov dosahujú hodnoty Uw len okolo 3,0 W/(m2K). Investíciou do nových okien s dvojsklom preto zlepšíte tepelnú izoláciu okien približne 2,5x. Ak sa však rozhodnete pre okná s trojsklom, zvýšite tepelnú izoláciu otvorových výplní viac než 3 až 4-násobne.

Tepelnú izoláciu okna ovplyvňuje aj druh dištančného medziskleného rámiku, použitého v izolačnom skle.
Na trhu sú k dispozícií rôzne typy dištančných rámikov. Hliníkové a nerezové dištančné rámiky, kombinované rámiky TGI alebo SWISSPACER alebo termoplastové rámiky Flexispacer TPS (tzv. teplé rámiky).  Výberom správneho typu dištančného rámika môžete ovplyvniť povrchové teploty skla v mieste zlepenia sklených tabúľ, ktoré tvoria izolačné sklo.

Plastové okno s najlepšou tepelnou izoláciou od Slovaktualu

Z ponuky Slovaktualu dosahuje najlepšiu tepelnú izoláciu plastové okno PASIV-HL s izolačným trojsklom s Ug=0,5  W/(m2K). 

 

pasiv s alu rámikom

Toto okno teda spĺňa požadované hodnoty uvedené v norme STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov platné od 1.1.2021.

Viac tipov na blogu

 

Uverejnené: 9.11.2015

Ďalšie články