Články Späť na všetky novinky

Tepelná izolácia okien

Tepelná izolácia okien

Tepelnoizolačné vlastnosti okna vyjadruje súčiniteľ prechodu tepla celým oknom Uw.

Hodnota Uw je množstvo tepla, vyjadrené vo Wattoch (W), ktoré unikne cez 1 m2 okna pri rozdiele teplôt vonkajšieho a vnútorného prostredia  o 1 stupeň Kelvina. Jednotka: W/(m2K).

Pri výbere okien voľte okná s najnižšou hodnotou Uw.

Čím je hodnota Uw menšia, tým má okno lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, t.j. cez okno nám unikne menej tepelnej energie do exteriéru.

Hodnota Uw sa stanovuje výpočtom alebo skúšaním v certifikovanom ústave, o čom skúšobňa vystaví doklad.

Súčiniteľ prechodu tepla U

Do výpočtu súčiniteľa prechodu tepla celého okna (Uw) priamo vstupuje prechod tepla cez okenný rám (Uf), prechod tepla cez izolačné sklo (Ug) aj tepelné straty cez dištančný rámik (ψ). Výsledná hodnota za celé okno je potom závislá aj od pomeru jednotlivých  plôch a obvodov, teda od konštrukcie okna.

Ukážka hodnôt Uw pre okno PASIV v závislosti od zvoleného skla (Ug) a dištančného rámika.

Uw v závislosti od Ug, Uf a dištančného rámika - okno PASIV

Vidíte, že pri zvolení izolačného trojskla s Ug = 0,5  W/(m2K) a dištančného rámika Swisspacer Ultimate dosiahne okno Slovaktual PASIV hodnotu Uw = 0,72  W/(m2K).

Avšak, ak zvolíte dvojsklo s Ug = 1,1 W/(m2K) s dištančným rámikom TGI, výsledkom bude okno s prestupom tepla Uw len 1,2  W/(m2K).

Aktuálna norma a požiadavky na Uw okna

Požiadavka na tepelnú izoláciu okien sa na všetky novostavby projektované po 31. decembri 2020 sprísnila na hodnotu Uw,r2=0,85 W/(m²K). 

Požiadavka vychádza zo zákona č. 555/2005 Z.z. a zo zákona č. 300/2012 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Požiadavky na jednotlivé druhy stavebných konštrukcií ďalej definuje  norma STN 73 0540-2+Z1+Z2: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.

Porovnanie tepelných strát cez okno s dvojsklom a okno PASIV s trojsklom.

trojsklo a dvojsklo

Vždy si s predajcom ujasnite, o ktorých súčiniteľoch prechodu tepla hovoríte! Podstatné je v prvom rade Uw.

Pre porovnanie, staré zdvojené okná (panelákové) alebo staré plastové okná a eurookná zo začiatku 90-tych rokov dosahujú hodnoty Uw len okolo 3,0 W/(m2K). Investíciou do nových okien s dvojsklom preto zlepšíte tepelnú izoláciu okien približne 2,5x. Ak sa však rozhodnete pre okná s trojsklom, zvýšite tepelnú izoláciu otvorových výplní viac než 3 až 4-násobne.

Ako vidíte vyššie, tepelnú izoláciu okna ovplyvňuje aj druh dištančného medziskelného rámiku, použitého v izolačnom skle.
Na trhu sú k dispozícií rôzne typy dištančných rámikov. Hliníkové a nerezové dištančné rámiky, kombinované rámiky TGI alebo SWISSPACER alebo termoplastové rámiky Flexispacer TPS (tzv. teplé rámiky).  Výberom správneho typu dištančného rámika môžete ovplyvniť povrchové teploty skla v mieste zlepenia sklených tabúľ, ktoré tvoria izolačné sklo.

Plastové okno s najlepšou tepelnou izoláciou od Slovaktualu

Z ponuky Slovaktualu dosahuje najlepšiu tepelnú izoláciu plastové okno PASIV-HL s izolačným trojsklom s Ug=0,5  W/(m2K). 

 

Okno Slovaktual PASIV v laminácii

Toto okno teda spĺňa požadované hodnoty uvedené v norme STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov platné od 1.1.2021.

Viac tipov na blogu

 

Uverejnené: 6.3.2023

Ďalšie články